Lubię wiedzieć

Artysta to człowiek, który potrafi za pomocą sztuki (plastyki, muzyki, teatru, tańca, słowa…) wyrazić uczucia i myśli, nad którymi inni na co dzień się nie zastanawiają. Musi zatem być człowiekiem myślącym i pogłębiającym swoją wiedzę.

Nie wystarczy rzucić farbą w płótno… Trzeba wiedzieć PO CO.

Nie wystarczy zdobyć umiejętności wokalne… Trzeba rozumieć O CZYM się śpiewa.

Nie wystarczy umieć rymować… Trzeba mieć coś do powiedzenia.

Dlatego w tej części znajdziesz zadania związane z różnymi dziedzinami życia, do których nawiązują piosenki chór, o których rozmawiamy z chórzystami. Skoro dla nich były to ważne sprawy, o których warto rozmawiać, to i Ciebie zainteresują.

Baw się dobrze!

W mojej szkole

Praca

Stereotypy

Marzenia

Słowa

Kolory Przyjaźni

Dzień Oceanów

Zegary

Jesteśmy wolni!